Eerstvolgende Project: Oer Alles Eppie Dam

26 oktober 2024: Oer Alles Eppie Dam, Martinikerk Franeker

9 en 10 november 2024: Wylst de wrâld fan wille skattert, Frysk Rekwiem fan Eppie Dam en Jan de Jong.

Meer info volgt.