Leden

Sopranen

Ageeth Bierma

Trees Brinkman

Renny Oosterloo

Sippy de Haan

Hilly Hooman

Tineke Klijnstra

Gina Meijer

Marga Claus

Caroline Sickler

Andrea Seidel

 

Alten

Anke Algra

JoAn de Bokx

Nannie Canrinus

Froukje Bosma

Coby Hofstra

Pytsje Lyklema

Janke van der Veen

Margot Faber

Geertje van der Meer

Tenoren

Ids Albertsma

Halbe Klijnstra

Foppe Reitsma

Bassen

Geert Bakker

Paul Bijlsma

Kees Dros

Age Gietema

Wim Kramer

Klaas Kooistra

Joop Ykema

Vacatures

In de komende jaren organiseren we een aantal ambitieuze projecten. In de stemgroepen tenoren en hoge sopranen zijn enthousiaste en goede zangers welkom.

Heb je belangstelling om bij Con Amore Musica te komen zingen, dan nodigen wij je van harte uit om een repetitie bij te wonen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat: info@conamoremusica.nl

Wij zingen op donderdagavond in de Johannes de Doper Kerk te Hommerts van 19.45 tot 22.00 uur.

Zijn er geen vacatures, dan kun je op de wachtlijst geplaatst worden.

Op dit moment is er nog ruimte voor tenoren en hoge sopranen.

Aannamebeleid

Wil je na een proeftijd van ± 4 weken lid worden van het koor, dan word je uitgenodigd voor een stemtest door de dirigent en een gesprek met één van de bestuursleden. Verloopt dit positief, dan word je lid van Con Amore Musica.

Uitgangspunt is, dat je actief deelneemt aan de repetities en thuis wilt oefenen.

Dirigent Gerben van der Veen

Door zijn vele activiteiten op koorgebied in en om Friesland is Gerben van der Veen voor veel koorzangers een begrip. Zijn opleiding genoot hij aan de toenmalige MPA te Leeuwarden; hij studeerde in 1979 af voor orgel( bij Piet Post )en koordirectie ( Jan Veninga). Hij vervolgde op diverse terreinen zijn studie o.a. bij Jan Eelkema.

Als dirigent was hij actief bij ondermeer COV Gloria Deo, Drachten, de Leeuwardercantorij, De Martinicantorij te Sneek, Meppeler kamerkoor Cigale, Kamerkoor Capella ’92 en samen met zijn broer Sjoerd van der Veen als muzikaal leiders bij vocaal encemble Meldije .

Momenteel dirigeert Gerben van der Veen de kamerkoren Con Amore Musica Bolsward en Hortus Vocalis dat hijzelf in 2012 oprichtte. Met genoemde koren werden veel bijzondere concerten gegeven waar bij vaak niet-alledaagse werken en premieres werden uitgevoerd.

Als iniatiefnemer en artistiek leider bij Collegium Vocale Fryslan en het Noordelijkkoorfestival initieert, organiseerd en realiseert hij diverse koorprojecten. Bij Collegium Vocale Fryslan houdt hij zich tevens bezig met het opleiden van koordirigenten en educatie op het gebied van koormuziek.

Verder is hij werkzaam aan bij het Prins Claus conervatorium te Groningen. Hij werkt tevens als redacteur bij muziekuitgeverij Intrada en is in de koorwereld een graag gezien juylid.