Leden

Sopranen

Ageeth Bierma

Trees Brinkman

Mirjam Buma

Marga Claus

Hilly Hoomans

Tineke Klijnstra

Mathilde Labots

Renny Oosterloo

Andrea Seidel

 

 

Alten

Anke Algra

JoAn de Bokx

Froukje Bosma

Nannie Canrinus

Margot Faber

Pytsje Lyklema

Geartsje van der Meer

 

Tenoren

Halbe Klijnstra

Klaas Lyklema

Foppe Reitsma

 

Bassen

Geert Bakker

Paul Bijlsma

Kees Dros

Age Gietema

Klaas Kooistra

Wim Kramer

Joop Ykema

Vacatures

In de komende jaren organiseren we een aantal ambitieuze projecten. In de stemgroepen tenoren en hoge sopranen zijn enthousiaste en goede zangers welkom.

Heb je belangstelling om bij Con Amore Musica te komen zingen, dan nodigen wij je van harte uit om een repetitie bij te wonen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat: info@conamoremusica.nl

Wij zingen op dinsdagavond in de Johannes de Doper Kerk te Hommerts van 19.45 tot 22.00 uur.

Zijn er geen vacatures, dan kun je op de wachtlijst geplaatst worden.

Op dit moment is er nog ruimte voor tenoren en hoge sopranen.

Aannamebeleid

Wil je na een proeftijd van ± 4 weken lid worden van het koor, dan word je uitgenodigd voor een stemtest door de dirigent en een gesprek met één van de bestuursleden. Verloopt dit positief, dan word je lid van Con Amore Musica.

Uitgangspunt is, dat je actief deelneemt aan de repetities en thuis wilt oefenen.

Dirigent Gerard van Beijeren

Gerard (1981) groeide op in een muzikale familie, waarin koorzang en pianospel centraal stonden. Ruim tien jaar heeft hij pianoles gehad van Erwin Wiersinga en als jonge zanger, gezegend met een flexibele tenorstem, maakte hij al deel uit van (semi-) professionele ensembles, zoals Studium Chorale, Capella Frisiae, Capella Isalana, het Laurens Bachcollegium en de Europäische Vokalsolisten. In 2019 voltooide hij de Meerjarige Dirigenten Opleiding bij Hans Noyens in Utrecht.

Kerkmuziek en het Roder Jongenskoor was voor Gerard altijd aanwezig. De oudste broer was kerkorganist en later koordirigent, de tweede zong countertenor bij Bouwe Dijkstra. Dus elk jaar stonden de kerkelijke feestdagen, vooral kerst en pasen, geheel in het teken van de muziek. Later zong Gerard zelf als gastzanger bij zowel Bouwe Dijkstra als Rintje te Wies in het jongenskoor.

Afgelopen tien jaar is Gerard als professioneel zanger verbonden geweest aan The Bach Choir of The Netherlands onder leiding van Pieter Jan Leusink en is hij de vaste dirigent van Capella Sneek en Testify in Leek. Naast zingen en dirigeren componeert hij ook regelmatig. Zo heeft hij een aantal sonnetten van Shakespeare getoonzet voor solo tenor en piano en schreef hij stukken voor kamerkoor.

Ook heeft Gerard samen met Sippie Broersma (sopraan) Sneek Vocaal in het leven geroepen om concerten te organiseren in Sneek en omstreken, variërend van klassieke recitals, Bach en Buxtehude koorwerken tot crossover concerten.