Leden

Sopranen

Trees Brinkman

Mirjam Buma

Marga Claus

Sabina Hobma

Hilly Hoomans

Tineke Klijnstra

 

Alten

Anke Algra

Joan de Bokx

Froukje Bosma

Nannie Canrinus 

Margot Faber

Beitske Hoekstra

Coby Hofstra (project ED)

Pytsje Lyklema

Janke van der Veen

Tenoren

Halbe Klijnstra

Klaas Lyklema

Foppe Reitsma

Willem Reitsma

 

Bassen

Paul Bijlsma

Kees Dros

Age Gietema

Klaas Kooistra

Wim Kramer

Joop Ykema

Vacatures

In de komende jaren organiseren we een aantal ambitieuze projecten. In de stemgroep tenoren  zijn enthousiaste en goede zangers welkom.

Heb je belangstelling om bij Con Amore Musica te komen zingen, dan nodigen wij je van harte uit om een repetitie bij te wonen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat: info@conamoremusica.nl

Wij zingen op dinsdagavond in de Johannes de Doper Kerk te Hommerts van 19.45 tot 22.00 uur o.l.v. dirigent Gerben van der Veen.

Zijn er geen vacatures, dan kun je op de wachtlijst geplaatst worden.

Op dit moment is er nog ruimte voor meer zangers, met name hoge sopranen en tenoren.

Aannamebeleid

Wil je na een proeftijd van ± 4 weken lid worden van het koor, dan word je uitgenodigd voor een stemtest door de dirigent en een gesprek met één van de bestuursleden. Verloopt dit positief, dan word je lid van Con Amore Musica.

Uitgangspunt is, dat je actief deelneemt aan de repetities en thuis wilt oefenen.

Dirigent Gerben van der Veen

Door zijn vele activiteiten in en om Friesland is Gerben van der Veen voor veel koorzangers een begrip. Zijn opleiding genoot hij aan de toenmalige MPA te Leeuwarden; hij studeerde in 1979 af voor orgel (bij Piet Post) en koordirectie (bij Jan Veninga). Hij vervolgde op diverse terreinen zijn studie, o.a. bij Jan Eelkema. Als dirigent was hij actief bij onder meer de COV Gloria Deo, Drachten, de Leeuwarder Cantorij, de Martinicantorij te Sneek, Meppeler Kamerkoor Cigale, Kamerkoor Capella ’92 en samen met zijn broer Sjoerd van der Veen als muzikaal leider bij vocaal ensemble Meldije. Momenteel dirigeert Gerben van der Veen de kamerkoren Con Amore Musica Bolsward en Hortus Vocalis, dat hij zelf in 2012 oprichtte. Met genoemde koren werden veel bijzondere concerten gegeven waarbij vaak niet-alledaagse werken en premières werden uitgevoerd. Als initiatiefnemer en artistiek leider bij Collegium Vocale Fryslân en het Noordelijk Koorfestival initieert, organiseert en realiseert hij diverse koorprojecten. Bij Collegium Vocale Fryslân houdt hij zich tevens bezig met het opleiden van koordirigenten en educatie op het gebied van koormuziek. Verder is hij werkzaam aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Hij werkt tevens als redacteur bij muziekuitgeverij Intrada en is in de koorwereld een graag gezien jurylid. Over zingen zegt hij: “Zingen is voor mij de meest essentiële vorm van musiceren. Je kunt je niet verschuilen achter een instrument: dat instrument ben jezelf. Zingen in koorverband voegt daar nog een extra dimensie aan toe. Al die stemmen samenvoegen tot iets nieuws ervaar ik, als dirigent, steeds weer als iets spectaculairs”.

Zie ook: http://www.gerbenvanderveen.nl