Membra Jesu Nostri – Dietrich Buxtehude

Op 18 februari 2024, de eerste zondag van de Veertigdagentijd/Lijdenstijd, wordt het Membra Jesu Nostri van Buxtehude 2 keer uitgevoerd door Con Amore Musica: om 16.00 uur in een Vesperdienst in de Martinikerk te Bolsward en om 19.30 uur in een Cantatedienst in de Heilige Geestkerk te Heerenveen. Het Membra Jesu Nostri bestaat uit zeven delen, waarin steeds een ander deel van Christus’ gekruisigde lichaam wordt bezongen, resp. de voeten, de knieën, de handen, de zijde, de borst, het hart en het hoofd.

Kamerkoor Con Amore Musica staat onder leiding van Gerben van der Veen en wordt begeleid door barokorkest ‘Florilegium Musicum’.

De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.

Piëta*

Diptiek, 2 x 100 cm x 150 cm, olieverf op linnen, 2023

De kunstenaar Gert Jan Slotboom uit IJlst geeft in dit tweeluik zijn visie op de Piëta. Het kunstwerk bestaat uit twee met elkaar verbonden delen. Door de twee figuren uit elkaar te halen worden het verdriet en het rouwen geïsoleerd van de dood. Toch geven de doeken elkaar betekenis.

De scheiding versterkt de leegte, die achterblijft door het verlies, en het verdriet van de vrouw. Zij zit en blijft verbonden met de aarde. Hij lijkt te zweven in een ondefinieerbare leegte. De verbinding met de wereld is verbroken.

De lege achtergrond benadrukt oneindigheid bij hem alsook eenzaamheid bij haar. Ook lijkt de tijd op beide geen vat te hebben. De achtergrond is goudgeel. Het is een verwijzing naar de iconen.

* afbeelding van de gestorven Christus vergezeld door Maria.