Verslag jubileumconcerten

Op 14 en 15 mei 2022 hebben we met een feestelijk programma het 40-jarig jubileum gevierd van Con Amore Musica. Het programma had als thema “De Liefde” en bevatte muziekstukken uit verschillende periodes, van traditionele liefdesliedjes tot moderne composities van o.a. Eric Whitacre. Het hoogtepunt van de avond vormde de nieuwe compositie van Gerben van der Veen Sonnet d’Amore, een stuk waarbij drie sonnetten van Shakespeare zijn getoonzet voor koor en ensemble. Het Colori Ensemble, bestaande uit Arjan, Rianne en Wilma Jongsma en Frans Douwe Slot begeleidde het koor en verzorgde het instrumentale deel.

Het koor heeft zich met volle inzet gegeven om de muziek over te brengen; reacties van concertgangers waren erg enthousiast: de ene verrassing volgde op de andere verrassing…en dan het Colori Ensemble, wat een ontroerend stel jonge mensen dat met hart ziel en zaligheid samen muziek maakt! Daar heeft het publiek enorm van genoten.

Wat de koorbezetting betreft had Con Amore veel tegenslag: eerst werd een van de drie tenoren ziek, waarop Klaas Lyklema bereid is gevonden in een paar dagen tijd het programma in te studeren en in te vallen, vervolgens moest een hoge sopraan zich afmelden wegens ziekte en op zondag moesten nog een bas en een alt zich afmelden. Gelukkig bleef het evenwicht in het koor behouden en was er niets aan te merken op de koorklank bij het concert in Heerenveen.

Bezoekersaantallen vielen helaas tegen: in Bolsward waren ca. 80 bezoekers en in Heerenveen slechts 35.

Gelukkig zijn we bij dit project financieel ondersteund door een aantal fondsen:

  • De Bolswarder Stichtingen
  • Jan Roelof Geertsma fonds
  • Fonds Bolsward-Dronrijp
  • Gemeente Súdwest Fryslân
  • Prins Bernhard cultuurfonds/ Grace van Heerewaardenfonds

Een reactie van een bezoeker:

Gefeliciteerd met het 40-jarig jubileum. 

Ik mocht afgelopen zondag getuige zijn van een inspirerend concert met een breed scala aan muziekstijlen voor het koor en een fantastisch klein ensemble. Con Amore zong geweldig. De akoestiek van de H. Geestkerk blijft imponeren, maar daar moet wel eerst kwaliteit voor aanwezig zijn. En die was er. 

Het slotlied, de compositie van Gerben op sonnet 128 van William Shakespeare, was een echte uitsmijter, muzikaal zeer goed passend bij de inhoud van het gedicht. Daarin waren de door de lieflijke hand beroerde snaren en toetsen het symbool van Shakespeares liefde voor zijn geliefde en voor de muziek. Het geheel deed me steeds weer denken aan Music was my first love, hoe anders van stijl dan ook. 

Muziek is een van jullie passies, het was duidelijk te merken. Goed gekozen van jullie dat thema liefde, dat in jullie uitvoeringen de boventoon voerde en steeds weer aanwezig is. Het kan niet anders: jullie dragen muziek een warm hart toe.

Heel ontroerend waren de Hebreeuwse liederen en ook het muzikaal intermezzo van Colori (wat een geweldige jonge musici en wat een goede keuze om hen voor deze middag uit te nodigen!) gaf kippenvel.

Kortom, een succesrijke middag en een feestelijke bekroning op 40 jaar delen van lief en leed, zoals de voorzitter benadrukte.