CHORAL EVENSONG

Raad van Kerken Heerenveen

Zondag 11 februari, 19.00 uur

Trinitas

Con Amore Musica o.l.v. Gerben van der Veen